piątek, 25 lipca 2014

Pomysł na Plac Małachowskiego.Niedawno rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie.

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac jury postanowiło nagrodzić trzy i wyróżnić pięć. Ciekawe jest to, że nie przyznano pierwszej nagrody – zwycięzca musiał zadowolić się II miejscem, a przed realizacją projekt będzie musiał jeszcze zostać poprawiony.

Po obejrzeniu wszystkich kilkudziesięciu planszy (poza ogólną dezorientacją spowodowaną nadmiarem informacji) nasuwają się następujące uwagi:

Uhonorowane zostały prace, które zakładały:

  • zintegrowanie budynków znajdujących się na placu i otaczających go (kościół Świętej Trójcy, budynek Zachęty, Państwowego Muzeum Etnograficznego, kamienica Edwarda Raczyńskiego);
  • stworzenie spójnej przestrzeni placu;
  • odsłonięcie widoków na historyczne zabudowania przy jednoczesnym zachowaniu najbardziej wartościowych drzew;
  • ograniczenie ruchu kołowego w sąsiedztwie placu.Jeżeli chodzi o słabe strony i błędne założenia projektowe, powtarzały się rozwiązania takie jak rozczłonkowanie przestrzeni placu na wiele małych obszarów o różnej funkcji oraz zignorowanie historycznej architektury palcu (np. zasłonięcie elewacji wysoką roślinnością, zasłonięcie kościoła ewangelickiego pawilonem kawiarnianym(!)).

Poniżej nagrodzone/wyróżnione prace oraz, dla przeciwwagi – najdziwniejsze, zupełnie nietrafione pomysły.

II nagroda (Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Filip Dzimwasha, Adam Kluczek, Karolina Kuczyńska):
III nagroda równorzędna (Jerzy Porębski, Grzegorz Niwiński przy współpracy z Janem Gancarkiem i Towarzystwem Projektowym s.c.):III nagroda równorzędna (Marcin Adamczewski, Karol Pasternak, Piotr Maciaszek, Adrianna Bartniczuk, Diana Kwiatkowska, Tomasz Mikoś):


Wyróżnienie (Tomasz Walaszczyk, Bartłomiej Pyrzyk i Konrad Jamrozik):Wyróżnienie (Michal Bernasik Architekt):
Prace odważne, ale według mnie zupełnie nie przystające do projektowanej przestrzeni:

Projekt zakładający zmianę placu w pojezierze: 

 


Projekt zakładający rezygnację z pełnienia przez plac funkcji placu i dość drastycznie obchodzący się z drzewostanem:Projekt, którego głównym elementem jest trawiasta górka, konkurująca swoją kubaturą z Kościołem Świętej Trójcy. Duże drzewa umieszczone na stokach zasłaniają fragmenty elewacji, których nie zdołał zakryć pagórek:


 
Podsumowując:

Projektów nadesłanych zostało bardzo dużo. Przedstawiono na nich wiele ciekawych, pobudzających wyobraźnię rozwiązań. Nagrody przyznane zostały najbardziej przemyślanym rozwiązaniom wg klarownych kryteriów. Realizacja projektu przewidziana jest na 2016 rok, czyli już za dwa lata będziemy mieli okazję przekonać się jak pomysł projektantów będzie funkcjonował w rzeczywistości.
 


 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza